Желязната дама (Soy tu dueña)

59 серия

Росендо подчинява Ивана!

Сабино казва на Хосе Мигел, че никой не може да го разубеди, че Росендо е наредил да го пребият.

Орасио поздравява Фелипе, че е утешил Сандра. Фелипе казва, че за съжаление не може да го поздрави за Ивана. Смята, че той е изгубил. Орасио се ядосва, а Фелипе го уверява, че познава по-добре Ивана.

Ивана казва на Росендео, че е научила как е пребил Хосе Мигел и му удря шамар. Росендо ѝ връща удара като ѝ казва, че нито една жена не може безнаказано да му посяга. Росендо сграбчва Ивана и я целува страстно.

Алонсо търси Габриела и ѝ казва, че има нещо много важно, което Валентина трябва да знае. Моли я за помощ – да ѝ предаде едно писмо. Той също така казва, че е готов да влезе в затвора, за да си изплати дълга.