Желязната дама (Soy tu dueña)

57 серия

Леонор се противопоставя на връзка с Хосе Мигел!

Ивана търси Леонор и възрастната жена я упреква за връзката ѝ с Орасио. Ивана настоява, че обича Хосе Мигел и ѝ разказва за връзката, която съществува между него и Валентина. Изпълнена със злост, тя казва, че Валентина иска само да си отмъсти заради предателството на Алонсо.

Валентина и Хосе Мигел пият и прекарват много романтични моменти в колибата.

Леонор заявява ясно на Хосе Мигел, че за нея Валентина не е на неговото ниво и никога няма да приеме неговата връзка с нея. Хосе Мигел я предупреждава, че ако направи нещо, за да го раздели с любимата жена, той ще забрави, че Леонор е негова майка.

Ивана казва на Валентина, че вече знае, че Хосе Мигел е предпочел нея, защото Валентина е по-красива, но също така притежава пари, които на нея ѝ липсват. Валентина ѝ отвръща, че Хосе Мигел не е като Алонсо, но Ивана настоява, че все още не го познава достатъчно добре.

Леонор отива при Валентина и предлага да ѝ продаде земята с лагуната, която е най-ценна от имението, но в замяна настоява да остави на мира Хосе Мигел.