Желязната дама (Soy tu dueña)

55 серия

Валентина и Хосе Мигел разкриват любовта, която изпитват един към друг!

Хосе Мигел казва на Орасио, че Ивана е приключила тяхната връзка, защото, както се предполага, е открила, че е влюбена в него.

Сабино разкрива пред Федерико, че знае, че Хосе Мигел не е негов син. Федерико отбелязва, че също така би искал да научи кой е неговия истински баща.

Ивана разказва на Леонор, че Росендо е казал на Хосе Мигел, че цялото село знае, че Федерико не е негов баща.

Хосе Мигел и Валентина разговарят. Тя иска да стигне до края на този разговор, който остава недовършен от доста време. Пита Хосе Мигел дали си дава сметка колко силно го обича. На свой ред, Хосе Мигел признава, че също я обича. Двамата се целуват страстно. Валентина казва, че единственият проблем е нейната братовчедка Ивана. Хосе Мигел ѝ отговаря, че Ивана много добре знае, че той я обича и не би я остави заради никого и заради нищо. Отново се целуват с цялата любов, която изпитват един към друг.