Желязната дама (Soy tu dueña)

45 серия

Ивана се обяснява в любов на Хосе Мигел!

Ивана казва на Хосе Мигел, че много я боли от мисълта, че той мисли лошо за нея, защото го обича много.

Хосе Мигел разпалено заявява пред Сабино, че никой няма да измести нито от ума, нито от сърцето му Валентина.

Ивана казва на Росендо, че трябва да направи така, че всички да научат, че Хосе Мигел се е обзаложил с Орасио кой първи ще свали Валентина.

Валентина скача в реката да плува. В това време Хосе Мигел я гледа с блеснал поглед.