Желязната дама (Soy tu dueña)

41 серия

Валентина и Хосе Мигел се отдават на любовта!

Росендо казва на Валентина да стои далеч от Хосе Мигел, тъй като е сляпа, за да не си даде сметка, че той „се навърта около нея“ (ухажва я). Валентина му отговаря, че дори да е така, Росендо не го засяга. Той отбелязва, че влюбените жени правят много глупости и може лесно да падне. Валентина го успокоява, че няма опасност за нея, тъй като тя не вярва в любовта.

Хосе Мигел предизвиква Валентина да се състезават с коне. Валентина приема.

Росендо признава на Филаделфо, че изпитва гняв срещу Хосе Мигел и смята да изчака момента, когато Валентина остане сама.

Валентина и Хосе Мигел пристигат мокри в къщичката. Валентина забелязва, че раната на Хосе Мигел кърви и го упреква, че е неразумен, също като нея за това, че е приела неговото предизвикателство. Без да си даде сметка, тя започва да му говори на „ти“ и Хосе Мигел отбелязва този факт. Валентина иска да види раната на Хосе Мигел и му сваля ризата. Хосе Мигел повдига брадичката ѝ и започва да я целува. Валентина отговаря на целувката. Малко по малко, целувката става по-задълбочена и по-страстна и Хосе Мигел накрая сваля блузата ѝ.

Хосе Мигел пристига в имението Монтесинос, където заварва Ивана и Леонор. Ивана забелязва, че ръката на Хосе Мигел е изцапана с кръв и пита какво е станало. Леонор се притеснява. Ивана предлага да го заведе в селото при Фелипе. Хосе Мигел настоява тя да остави на мира Фелипе и заявява, че няма нужда от ничия помощ. Моли ги да го оставят сам.