Желязната дама (Soy tu dueña)

36 серия

Хосе Мигел защитава Валентина!

Ивана се преструва пред Леонор и ѝ казва, че мрази братовчедка си за това, което е причинила на Хосе Мигел и е решена да я убие. Леонор моли Ивана да не се отчайва, защото тя ще ѝ помогне, убедена, че Ивана е жената, която устройва сина ѝ.

Росендо казва на Филаделфо, че дори Валентина да не е жена за него, той ще се постарае да не е за никого другиго.

Леонор иска да повдигне обвинение срещу Валентина за това, че се е опитала да убие сина ѝ. Прокурорът пита Валентина дали е готова да продължат с процеса срещу нея. Валентина кимва. Той я пита за адвоката ѝ и в този момент, Хосе Мигел прекрачва прага, все още не напълно възстановен, и казва, че той ще представлява Валентина.