Желязната дама (Soy tu dueña)

25 серия

Исабел се среща отново с Федерико!

Федерико се сблъсква с Исабел в имението. Той се радва да я види. Исабел се изненадва.

Леонор търси Федерико. Той я пита дали си спомня за Исабел. Лицемерно, Леонор я поздравява и казва, че се е променила толкова, че не я е познала.

Съгласяват се Ивана да прекара нощта в имението Монтесинос.

Хосе Мигел казва на Ивана, че е било негова грешка, че ѝ е позволил да язди сама коня и за това тя е паднала. Ивана го пита дали се притеснява за нея. Хосе Мигел признава, че много рядко в живота си е бил толкова изплашен.

Росендо моли Валентина да го върне на поста му. Той я уверява, че е готов на всичко, за да му прости. Валентина го пита дали е готов да я моли за прошка на колене.