Капризи на съдбата (Sortilegio)

89 серия

Виктория научава, че Фернандо може да остане инвалид!

Ернан обяснява на Виктория, че има опасност Фернандо да остане парализиран, не може да се движи от кръста надолу, но лекарите правят всичко възможно, за да го избегнат. Виктория и Катя избухват в плач, тъй като надеждите за Фернандо са много малки.

Фернандо разказва на Алекс, че се е скарал с Матео, тъй като е разбрал, че е записал на видео как той и Катя правят секс, а след това скандала е прераснал в бой.

Алекс посещава Маура, за да говорят за Матео. Упреква я, че го е поканила на купон в къщата си и е позволила да бъде с Катя. Пита я защо Бруно има тяхно видео и дали ѝ е платил, за да му помогне. Маура се преструва, че не знае нищо. Обяснява, че когато е видяла Ката с него, си е помислила, че им е добре заедно и може да забрави Бруно. Алекс не се успокоява от отговора на Маура. Само казва, че благодарение на Матео, Фернандо може да остане парализиран, обръща се и си тръгва. Маура остава притеснена, защото не ѝ харесва това, че Алекс си мисли лошо за нея.