Капризи на съдбата (Sortilegio)

64 серия

Бруно казва на Мария Хосе, че го е предала и за това баща ѝ ще понесе последствията!

Съдружниците е събират, за да проведат гласуването. Всеки вдига ръка. Бруно поглежда Мария Хосе напрегнато, за да я подкани да гласува за него... Крайният резултат – три гласа за Бруно и четири за Алехандро, който остава президент на компанията.

Бруно казва на Мария Хосе, че е глупачка и че го е предала, за това смята да направи всичко възможно, за да вкара баща ѝ в затвора. Изпадайки в истерия, тя скача върху него и го одрасква. Той ѝ удря силен шамар. Мария Хосе пада по корем и се удря. Тя моли Бруно за помощ, но той отказва. Тя се опитва да стане, за да избегне нещо да стане на детето ѝ, но това изглежда невъзможно. Единственото, което ѝ остава, е да поиска помощ.