Капризи на съдбата (Sortilegio)

46 серия

Бруно не иска да поема рискове и нарежда на Ерик да убие Мече и Габриел!

Алекс се разстройва и пита Мария Хосе не си ли дава сметка, че държи в ръцете си начин да обвини Бруно. Тя не разбира и той ѝ обяснява – Бруно е подкупил Мече и Габриел, за да обвинят Паула, а по този начин е извършил престъпление. Така могат да го обвинят пред властите и така, той ще изгуби доверие.

Ерик разговаря по телефона с Бруно и му казва, че Мече има болен брат, а Алекс го познава, защото се е погрижил за разходите в болницата. Бруно го уверява, че не иска да рискува и за това му нарежда да ги убие.

Алекс пита Чучо дали е сигурен, че именно Бруно му е дал парите и той отговаря утвърдително, че Мече го е описала много добре и че освен това Ерик е организирал всичко. Алекс смята, че трябва да накарат Мече и Габриел да идентифицират Бруно в дома му, пред майка му и други свидетели. Така ще може да го притисне, за да се откаже от всичко.