Капризи на съдбата (Sortilegio)

39 серия

Улисес пита Елена какво изпитва към Мария Хосе и Паула!

Роберто разказва на Улисес, че е правил секс с Ракел, защото той я е обвинил, че не изпълнява задълженията си като съпруг.

Мария Хосе заедно с Паула и Педро отиват на гроба на майка си.

Елена казва на Улисес, че трябва да говори с него за нещо много важно.

Мария Хосе моли Беренисе да се върне на работа при нея.

Елена разказва на Улисес, че Сандра и Мария Хосе са близначки, а Паула е по-малката им сестра. Освен това, тя никога не се е развеждала с Педро. Като се е омъжила в чужбина за Кристобал, починалият ѝ съпруг, той е регистрирал Сандра със своето фамилно име. Тя моли да не казва нищо на дон Порфирио, който ще отнеме наследството на Сандра, ако научи, че тя не е истинската му внучка, а това означава, че Хорхе ще изгуби своите субсидии за клиниката. Елена продължава с разказа си и признава на Улисес, че когато е тръгнала с Кристобал, тя не е мислела да взима нито една от дъщерите си, но Сандра се е разболяла и Кристобал е научил, той е настоял да я вземат. Също така му казва, че Порфирио има рак, така ще скоро Сандра ще наследи всичко. Елена пита Улисес колко иска, за да си държи езика зад зъбите. Той ѝ отговаря, че за сега не иска нищо, но си мили, че когато Сандра наследи всичко, той може да я спечели отново и да се ожени за нея. Накрая, Улисес я пита какво изпитва към другите си дъщери и Елена отговаря, че не изпитва нищо.