Капризи на съдбата (Sortilegio)

26 серия

Улисес и Ракел правят любов, когато нейният мобилен телефон позвънява!

Улисес поздравява Ракел и я целува по устата. Тя се изплашва, защото Роберто може да ги види. По-късно, той я моли да се видят в апартамента му следобеда и тя приема.

Маура казва на Алекс, че трябва да признае, че се случват много странни неща след катастрофа, при която е пострадал. Тя споменава, че някой си Марио Агире говори настоятелно с Мария Хосе и че сигурно е приятел, с когото има неуредени сметки.

Есекиел пристига, за да съобщи на Мария Хосе, че вечерта ще има семейна вечеря, но само тя е поканена, нито баща ѝ, нито сестра ѝ могат да отидат.

Улисес и Ракел правят любов, когато нейният мобилен телефон звъни. Тя се опитва да отговори, но Улисес не ѝ позволява и продължава да я целува страстно.

Алекс, доста студено, поздравява Мария Хосе и я пита дали има някаква идея за какво е организирана тази вечеря. Тя му отговаря, че не знае. Алекс я поглежда с явно недоверие след думите на Маура, за това я пита дали се е случило нещо. Мария Хосе колебливо му отговаря с Не.

Цялото семейство се е събрало около масата. Бруно заявява, че смята да оспори завещанието на баща и. Ракел се изненадва да чуе това. Бруно отбелязва, че както той, така и тя са деца на Антонио Ломбардо.