Капризи на съдбата (Sortilegio)

14 серия

Мария Хосе пита Алекс какво ще стане с нея!

Мария Хосе казва на Бруно, че цялата ситуацията, в която се намира, е по негова вина. Обяснява му, че Алекс е приел да се разведат, но Бруно настоява да не го прави, защото единственото, което иска Алекс, е да преспи с нея, защото тя много му харесва.

Алекс пита Мария Хосе какво е говорила с Бруно. Тя му отговаря, че той е питал защо са довели баща ѝ. Бруно влиза и Алекс, за да го подразни, целува Мария Хосе, която не разбира, че Бруно е там.

Мария Хосе пита Алекс какво ще стане с нея, докато живее в дома му. Алекс ѝ отговаря, че ще види и отново я кани на вечеря. Съветва я да не прави опит да изяга, защото няма да ѝ позволи. Напомня ѝ, че не бива да казва на никого.