Капризи на съдбата (Sortilegio)

9 серия

Алекс казва на Мария Хосе, че трябва да спят в една и съща стая!

Алекс и Мария Хосе влизат в спалнята. Той я моли да му помогне да се преоблече, а тя изглежда объркана. Алекс я пита дали никога не го е виждала гол. Тя му отговаря, че никога не са правили любов и че само са сключили граждански брак. Бруно ги прекъсва и с намерението да предпази Мария Хосе, той казва на Алекс, че е научил, че има бели петна в паметта и не си спомня за сватбата. За да изведе Мария Хосе от там, той ѝ казва, че Паула е изчезнала и трябва да я потърсят. Въпреки че Алекс ѝ забранява да излезе, Мария Хосе не го слуша и излиза с Бруно. Алекс нарежда на охраната да не позволява на Мария Хосе да напуска имота, въпреки че е с Бруно.

Есекиел поднася вечеря на Алекс и той го пита дали когато Мария Хосе е пристигнала в дома им, е била тъжна заради смъртта му. Есекиел му разказва, че тя е била много тъжна и че се е наложило Виктория да я утешава. Също така му казва, че когато Бруно се е върнал в дома, той е говорил с нея в спалнята ѝ без да поиска позволение да влезе. Друга подробност, която му казва е, че Мария Хосе е поискала за негова снимка.

Отчаяна, Мария Хосе казва на Бруно, че не може да се държи така, все едно е съпруга на Алекс и още повече, ако той иска нещо повече от нея. Бруно не е обмислил тази възможност и единственото, което му идва на ум, е тя да поиска развод под претекст, че той я е излъгал, представяйки се за милионер.

Алекс казва на Мария Хосе, че трябва да спят в една спалня, а Бруно се намесва и се опитва да го предотврати. Мария Хосе става под предлог, че има главоболие.

Алекс пита Бруно за всички детайли, които се предполага, че е научил за сватбата му при разследването. Той прочита имената на свидетелите и го уверява, че не ги познава. Той казва на Бруно, че има подозрения, че тази сватбата е била фалшива, а ако е била истинска, той не може да разбере защо не може да си спомни нищо. Алекс смята да разследва и да разбере какво точно се е случило. Бруно изглежда много притеснен.