Капризи на съдбата (Sortilegio)

2 серия

Бруно изучава подписа на Алекс!

Минават 16 години...

Антонио и Виктория научават, че Бруно е изгонен от университета, тъй като в продължение на три месеца не е изпълнявал задълженията си. Антонио решава, че трябва да остави в завещанието си всичко на Алекс.

Десет години по-късно, Паула демонстрира своята радост пред сестра си Мария Хосе, защото скоро ще се омъжи и ще напусне работа. Мария Хосе я уверява, че ще продължи да работи, за да издържа нея и баща им.

Бруно изучава подписа на Алекс, за да може да се подпише вместо него документите с Мария Хосе, убеден, че Алекс скоро ще умре.