Сто години сън (O Tempo Não Para)

135 серия

Дон Сабино успява да изведе Кармен от казиното.
 
Габиру предава бележката на Дон Сабино за дуела.
 
Лала се представя пред Ливалдо като неговия защитник.
 
Лусио казва, че няма да разкаже на Ливалдо, че са заменили патроните в оръжието на Дон Сабино.

Марокас казва на баща си, че няма да му позволи да рискува живота си на дуел.