Сто години сън (O Tempo Não Para)

105 серия

Елмо отказва заема, предложен от Самука, за закупуване на пекарната.
 
Ерберто предава още една опаковка отрова на Бетина.
 
Дон Сабино ревнува, докато Кармен разговаря с Ливалдо по Интернет.
 
Бетина кани Марокас за кръстница на нов проект на фондацията с намерението да я отрови по време на събранието.
 
Габиру казва на Елмо, че собственикът на пекарната е решил да му продаде имота.
 
Самука моли Габиру да не казва на Елмо, че е купил пекарната, за да му помогне.
 
Дон Сабино занася на Барон пари, за да плати кредита на Теофило.
 
Мариакарла съобщава на Бетина, че Лусио е открил Ливалдо.

Кармен казва на Самука, че баща му се връща.