Утре и завинаги (Mañana es para siempre)

88 серия

Едуардо предлага един милион песос на д-р Обрегон!

Барбара пише e-mail за Дамян, в което му предлага бизнес в замяна на свободата му. Камило влиза в офиса на Барбара и настоява тя да му обясни какво става. Тя му отговаря, че Фернанда и Франко Санторо имат връзка, а това може да се окаже много опасно.

Ерика споделя с Фернанда, че се подготвя за битка с жената, която е завладяла сърцето на любимия й Франко. Тя се въздържа от какъвто и да е коментар.

Едуардо предлага един милион песос на д-р Обрегон в замяна на една услуга. Той е изненадан. Д-р Обрегон завежда Едуардо в една стая, която изглежда изоставена. Той не разбира защо. Докторът включва фенерчето си и показва на Едуардо една кутия, покрита с прах. Едуардо не разбира абсолютно нищо. Обрегон му показва една касета, която е прибрана в указаната кутия. Едуардо не знае за какво става дума. Докторът му казва, че за това ще трябва да му даде два милиона песос. Едуардо го поглежда заинтригуван.