Утре и завинаги (Mañana es para siempre)

82 серия

Фернанда разказва на Едуардо за своята любов!

Фернанда проследява Владимир с колата си, защото е убедена, че в един прекрасен момент той ще се срещне с Дамян. Тя е много изненадана, когато вижда с кого има среща – нейната снаха. Присила влиза в сградата, в която живее Владимир без да си даде сметка, че я наблюдават.

Присила изпитва силни болки в корема и се изплашва, че бебето й може да е в опасност. Владимир не знае какво да прави, докато тя се превива от болки.

Едуардо влиза в офиса, където се предполага, че е Артемио Браво, но вътре открива само един плик, захвърлен на пода с надпис: Да се предаде на отец Боско. Едуардо вдига плика и е много нервен, защото не знае какво съдържа плика.

Едуардо последва Фернанда към офиса й след управителния съвет. Тя предпочита да го покани на друго, по-спокойно място далеч от там. Той приема поканата й и двамата тръгват с колата на Фернанда.

Камило настоява Барбара да му разясни плана, който има. Тя му отговаря, че трябва да изчакат, за да разберат кой в действителност е Франко Санторо, защото е сигурна, че е друг човек и за това се преструва, че е съгласна с всичко. Камило има своите съмнения и замълчава.

Фернанда и Едуардо пристигат в един малък бар. Там тя споделя с него, че е научила, че любовта не може да съществува без доверие. Тя признава, че любовта, която е съществувала между нея и съпруга й, сега е поставена под въпрос. Едуардо я слуша мълчаливо и внимателно, а тя му казва, че има усещането, че пред него може да разкрие сърцето си, защото й вдъхва доверие от първия миг, в който го е видяла. Той не знае какво да каже и се впечатлява от нейното разкритие. Едуардо разбира, че Фернанда е започнала да губи доверие в Барбара след признанието на Дамян и след като се замисли за злото, което тя й е причинявала още от времето, когато е била малка.