Утре и завинаги (Mañana es para siempre)

69 серия

Фернанда уверява Гонсало, че Барбара греши по отношение на Франко Санторо!

Карпио и Нестор притискат Хайро и настояват да им каже какво е научил Мансанарес за Франко Санторо. Хайро отрича да знае каквото и да било. Карпио му дава два часа, за да му даде нужната информация.

Гардения признава на Едуардо, че без малко е щяла да разкрие истинската му самоличност пред Лусио.

Фернанда разказва на Гонсало, че тя и Санторо са ходили при стария хамбар и за неговото предложение. Гонсало й споменава за коментарите на Барбара, поради което той е готов да се откаже от сдружаване с Франко Санторо.

Бергер предава на Барбара огърлицата й.

Артемио съобщава на Барбара, че тялото на Рене е изчезнало. Нарежда й да влезе в къщата на Санторо и да намери нещо срещу него.

Фернанда уверява Гонсало, че предчувствието на Барбара е грешно, тъй като тя и Франко се радват на пълно доверие.

Едуардо е сигурен, че този, който е наел Мансанарес е същия, който е отнесъл трупа. Хасинто мисли същото като Гардения, че е бил Камило Елисалде. Стив донася сейф, в който да приберат всички следи, които биха разкрили истинската самоличност на Едуардо.

Владимир уверява Анибал, че е напуснал Проласа по най-лошия начин и че Присила е била единствената, която го е подкрепила.

Аурора казва на Присила, че смята да изплете нещо за бебето. Развълнувана, тя моли да я научи да плете.

Доминга съобщава на Артемио, че Аурора е избягала. Бесен, той й нарежда да я открие и да не използва парите, които й е изпратил.

Фернанда вижда Владимир и му казва, че Анибал е настроил всички в компанията против Дамян. Тя и Гонсало не са замесени в това. Моли го да й каже, ако го види.

Дамян отказва да говори с Фернанда. Урсула го уверява, че тя ще се разведе с него. Дамян я уверява, че Фернанда ще се върне при него, когато докаже своята невинност, а семейство Елисалде ще му искат прошка на колене.

Стив съветва Едуардо да се обади на Фернанда и да я предупреди, че Камило може да попречи на сдружаването им с Power Milk.

Барбара коментира пред Камило, че няма доверие на Франко Санторо. Той я уверява, че и той му няма доверие и за това е започнал да претърсва къщата му. Барбара го моли да влезе отново, но да бъде по-внимателен, тъй като трябва да научат всичко възможно за Санторо. Настоява да не се забърква в нищо и ако се случи нещо, тя да поеме цялата отговорност.