Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

66 серия

Рубиао нарежда да задържат Андре. Толентино трябва да изпълни заповедта.

Ото е мъртъв.

В килията на Шавиер, Андре открива, че двамата са отведени насила.

Шавиер прави всичко, за да спаси Андре.

Жоакина, Виржиния и Ръкавицата ръководят бунт във Вила Рика.

Жоакина се оказва в полeзрението на Рубиао.