Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

64 серия

Рубиао задържа Жоакина в къщата.

Анита предава книгата на Тирадентеш и оръжието на Жоакина на Рубиао.

Рубиао планира да екзекутира Шавиер.

Жоакина признава на Рубиао, че е дъщеря на Тирадентеш. Рубиао заплашва съпругата си.

Рубиао насърчава Толентино.

Рубиао изгаря книгата на Тирадентеш.

Виржиния и Ръкавицата запознават Кармина, Мими и Видиня с плана си да освободят Шавиер.

Матиаш не издържа и умира в затвора.

Рубиао унижава Анита.

Анита предава кърпичката на Рапозо на Жоакина.