Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

51 серия

Омар казва на Шавиер, че се е върнал, за да помогне в откриването на човека, който е извършил убийството.

Омар предава на Рубиао документ и уточнява, че Принцът-регент му е прости.

Виржиния плаче в прегръдките на Шавиер.

Омае уверява Жоакина, че ще бъде винаги до нея.

Омар обещава на Жасинта да откупи свободата ѝ.

Рубиао дава нареждане да измъчват Асенсао. Жената, обаче, не разкрива местонахождението на Ръкавицата.

Шавиер обещава на Ръкавицата да му помогне да освободи Асенсао.

Рубиао се разгневява, когато вижда Шавиер и Жоакина да се прегръщат.