Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

46 серия

Рапозо е изненадан да завари Мими в дома си!

Шавиер обещава да остане с Бранка.

Рубиао уверява Виржиния, че любовта му към Жоакина/Роза го е превърнала в нов човек.

Дионизия настоява Мими да напусне дома ѝ.

Андре не се отказва от решението си да признае детето, което Мими очаква. Жоакина/Роза подкрепя брат си.

Гаспар разпитва Дионизия за Теренсиано.

Виржиния настоява Мими да напусне дома на Рапозо.

Шавиер предлага да се обединят с Ръкавицата, за да спасят Асенсао.

Бландина разказва на Дионизия, че се приближил.

Рапозо се изненадва да завари Мими в дома си.