Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

45 серия

Мими се чувства зле и Андре решава да я подслони в дома си!

Виржиния разказва своята история на Рубиао, който умело манипулира майка си.

Толентино разговаря с Андре за приятелството им.

Жоакина/Роза се развълнува, докато минава покрай къщата на Тирадентеш. Шавиер е подозрителен.

Шавиер се ядосва на близостта между Виржиния и Рубиао.

Рубиао е нападнат.

Бранка усеща силни болки в корема и се страхува за своето бебе.

Шавиер и Виржиния порицават Димаш/Отец Визеу.

Жоакина/Роза посещава Рубиао.

На Мими ѝ става много зле и Андре решава да я заведе в дома си, където да живее спокойно.

Шавиер и Жоакина/Роза страдат заради усещането, че тяхната любов е невъзможна.