Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

41 серия

Теренсиано се появява отново пред Дионизия!

За да впечатли Жоакина/Роза, Рубиао освобождава Виржиния и нарежда Ръкавицата да получи подобаващо лечение.

Виржиния уверява Мими, Видиня и Жиронда, че ще открие кой я е влизал в стаята ѝ и е откраднал от нея.

Бранка се кара с Шавиер.

Жоакина/Роза се притеснява за Дионизия.

Виржиния отваря отново своя бордей.

Малвейро се договаря с Теренсиано.

Алешандра предполага, че Рубиао може да помогне на Бранка да покани Кралското семейство за сватбата.

Мими споделя с Андре, че златото е откраднато.

Жиронда шантажира Толентино.

Теренсиано се появява пред Дионизия.

Шавиер и Бранка посещават Рубиао и заварват там Жоакина/Роза.