Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

12 серия

Шавиер и Бранка преспиват заедно!

Рубиао намира за странно това, че бърлогата на Тавейра е отворена.

Диого настоява Бранка да сложи край на годежа си с Шавиер.

Шавиер изпраща съобщение на Симао и Ръкавицата.

Виржиния обяснява на Рапозо, че книгата на Тирадентеш е с посвещение за дъщеря му.

Рапозо забелязва странното поведение на Андре и Мими.

Шавиер и Бранка преспиват заедно.

Бертолеза казва на Роза, че Рубиао е изпратил продукти на бедните, за да я впечатли.

Дионизия плаща на Малвейро, за да нападне Виржиния.

Роза/Жоакина открива Виржиния тежко ранена.