Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

11 серия

Рубиао се обяснява в любов на Жоакина!

Дионизия настоява Виржиния да стои далеч от Роза/Жоакина.

Бранка предлага на Лузия да посетят Роза/Жоакина.

Калдейра изобличава Симоа за купуването на робинята Селесте.

Виржиния открива, че Мао де Лува държи книгата на Тирадентеш.

Анита изпитва ревност, когато Рубиао хвали Роза/Жоакина.

Асенсао казва на Рапозо, че Тавейра е бил отровен.

Рапозо пита Дионизия дали тя е сложи край на живота на Тавейра.

Шавиер споделя с Виржиния, че иска да си върне книгата на Тирандентеш.

Рубио се обяснява в любов на Роза/Жоакина и я целува.