Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

10 серия

Виржиния разкрива пред Жоакина, че някой е предал Тирадентеш!

Виржиния казва на Роза/Жоакина, че Тирадентеш е умрял, защото е бил предаден. Рапозо настоява Виржиния да стои далеч от дъщеря му.

Лузия забранява на Бранка да се среща с Шавиер.

Като вижда Селесте гладна, Роза/Жоакина упреква Шавиер.

Виржиния споделя с Роза/Жоакина, че съществува движение за борба за независимост. Бранка вижда Роза/Жоакина с Виржиния.

Рапозо чете един памфлет, който са оставили на вратата и който обижда Роза/Жоакина. Роза/Жоакина е възмутена от нападките към нея.