Жоакина, дона Революция (Liberdade, Liberdade)

1 серия

Малката Жоакина свидетелства срещу баща си Тирадентеш!

Мая/Вендек доставя тайно една книга на Тирадентеш.

Тирадентеш избягва от атентат.

Тирадентеш и Гонзага скриват книгата.

Рубиао предава една чанта със злато на Антонио, която да скрие. Те не подозират, че Жоакина ги наблюдава.

Мао де Лува (Ръка в ръкавица) открадва книгата на Тирадентеш.

Антония обработва Тирадентеш и спасява Сантина.

Кралица Мария I настоява да се обесят онези бразилци, които действат срещу Португалската Корона.

Тирадентеш и Виржиния разговарят за независимостта на Бразилия.

Капитан Толентино залавя Рубиао и Тирадентеш. Тирадентеш е осъден на смърт. Жоакина свидетелства и помага за осъждането на Тирадентеш.