Любов до смърт (La quiero a morir)

10 част

Хулиана признава на майка си, че е влюбена в Русвелт!

Лукресия решава да уволни Русвелт, Кареналга, Раскинбал и Кати за това, че са закъснели за работа. Тя назначава за управител Сталин, който трябва да се разбере с работниците, които ще работят с него.

Когато Сансон и Мануела се връщат в квартала, всички в пансиона мислят да излязат, за да я поздравят най-накрая за рождения ден. Точно, когато те отиват да я поздравят, двамата влюбени се целуват. И веднага започват да получават съвети в тази връзка. От една страна, Доня Еулалия казва на Сансон, че трябва да бъде благоразумен и да не прибързва. От друга, Мануела получава упреци от страна на дъщерите си, Клаудио и разбира се, от сестра си, които са в недоумение как може жена от нейната класа да се обвърже с мъж като Сансон.

Юри слага край на връзката си със Сталин, но преди това го моли да я придружи при лекар, защото се чувства зле. Когато отиват в медицинския център, Юри предлага много пари на лекаря, за да й помогне да симулира бременност.

Хулиана решава да поговори с майка си, за да й признае, че се чувства привлечена от Русвелт и че е изпълнена със страхове. Мануела й казва, че уважава нейните чувства и че според нея той е много добър младеж.

Най-накрая Гонсало успява да се срещне с Херман и го изненадва много, когато му връща всички пари, които му дължи. Освен това му предлага да започнат нов бизнес.

Доня Еулалия се чувства много зле. Тя е принудена да излезе от дома без придружител, защото никой няма наблизо. Когато отива в Бърза помощ, специалистите й казва, че трябва да я оперират спешно. Но положението не е добро, тъй като Еуалалия има проблеми със сърцето.

Юри с и определя среща с Алирио, защото е решена да издаде местонахождението на Кати в замяна на много пари, без да се интересува, че нейната невнимателност ще изпрати „приятелката" й в най-лошата бездна.

Сансон решава да даде на заем пари на Пола, за да купи къщата, в която е пансиона. Но когато отива в дома на Лукресия, за да осъществят сделката, огорчената жена отказва и настоява да освободят собствеността й незабавно.