Огън в кръвта (Fuego en la sangre)

Серия 200

Комисарят обяснява, че някой трябва да повдигне обвинение срещу Фернандо Ескандон, но доказателствата за това са недостатъчни. Хуан моли комисаря да помогне за залавянето на Фернандо – един убиец, който е избягал от закона. Оскар моли хората на комисаря за помощ и им казва, че трябва да наблюдават всички изходи на селото, за да заловят Фернандо, ако реши да избяга.

Гробарят забелязва Фернандо да спи в един ъгъл. Той скача застрашително и започва да заплашва мъжа. Фернандо му предлага много пари и го моли да му помогне да се крие известно време там, без да казва на никого за това. Гробарят уверява Фернандо, че никой няма да разбере, че той се намира там. Той набързо прибира парите и си тръгва. Прекалено самоуверен, Фернандо се радва на своя успех, вярвайки че гробарят няма да направи нищо против него в замяна на пари.