Огън в кръвта (Fuego en la sangre)

196 серия

Доня Габриела заявява направо на Фернандо, че гледа камата му, може да заключи, че той се е опитал да убие отец Тадео. Той я поглежда изненадано. Фернандо казва на Габриела, че е била добра идеята да обвинят Рикардо Урибе за нападението на отец Тадео. Габриела моли Фернандо да й помогне да се отърве от София, която прекалено много се намесва в техните планове. Двамата се усмихват. Габриела казва на Фернандо, че няма да допусне Хуан и София да се оженят. Фернандо предлага на Габриела да изпрати София в колибата под предлог да разследва какво се е случило с Рут. Фернандо и Доня Габриела правят приготовления за плана си да се отърват от София. Той я уверява, че нейната смърт ще изглежда на инцидент и никой няма да заподозре тях. Двамата се усмихват и се поглеждат съучастнически.