Огън в кръвта (Fuego en la sangre)

195 серия

Братята Рейес посещават гроба на сестра си Либия. Докато влизат в пещерата, от вътрешността се чува грохот и от тавана се посипват отломки. Хуан и братята му изчакват срутването да спре, докато са като в капан във вътрешността на пещерата. Хуан извиква на Оскар и Франко да се пазят много, защото може да ги затрупва, докато опитва да се защити.