Огън в кръвта (Fuego en la sangre)

139 серия

Отец Тадео казва на София, че остава само да разберат кое от трите момиченца е нейната дъщеря. София го уверява, че тя много добре ще разбере кое е детето, тъй като майчиното сърце не греши. Въпреки това, най-голямата от сестрите Елисондо изпитва обич и към трите деца. Хуан споделя, че е изпитал нежност и към трите момичета и за това иска да задържат и трите. София се съгласява.

София казва на майката игуменка, че Хуан и тя искат да осиновят и трите момичета. Монахинята казва, че са изпратили молба, която е прегледана и приета. Хуан пита кой иска да осинови момичетата. Майката игуменка й отговаря, че става дума за Габриела Елисондо.