Марта Регера (Martha Reguera) — Режисьор

Сериали

Каквото посееш, това ще жънеш Cosecharás tu siembra 1991 г.