Марко Флавио Крус (Marco Flavio Cruz) — Режисьор

Сериали

Да докоснеш звезда Alcanzar una estrella 1990 г.
Да докоснеш звезда II Alcanzar una estrella II 1991 г.
Марианела Marianela 1961 г.